Abbenbroek

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Abbenbroek/Arms (crest) of Abbenbroek
ABBENBROEK

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zuid Holland
Zuidhol2.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van keel beladen met een broek van zilver.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 juli 1816.

Hoewel ´broek´in de plaatsnaam hier moerasgebied betekent, is al sinds 1346 een wapen bekend met daarop een (korte) broek. Het komt dan namelijk voor op het zegel van Jan Aernoutz van den Broeke aan een document waarbij 200 roeden grond in de heerschappij van Abbenbroek verkocht worden.

Het moerasgebied in en rond het dorp was oorspronkelijk in handen van de abdij van Echternach, wat de naam verder verklaart (abdij-broek). Het wapen is dus kennelijk sprekend bedoeld (abt-broek)

Over de kleuren van het wapen bestaat veel onenenigheid. Bij de aanvraag van het wapen in 1815 werd de broek van zilver op keel aangegeven. In de Nederlandsche Stads en Dorpsbeschrijver (1793) is de broek echter van goud, terwijl Beelaerts van Blokland een paar decennia eerder de broek van sabel op een zilveren veld geeft.

Volgens Sierksma is er nog een ander wapen bekend, namelijk van azuur beladen met een schuinrechts geplaatste speer van goud. Hier wordt elders echter geen melding van gemaakt.

Afbeeldingen

Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel ; Sierksma, 1962; Van Ollefen en Bakker, 1793; Beelaerts van Blokland, 17??; Van der Aa, 1839;Van der Feen, Nog eens de Heerlijkheid en de Heeren van Abbenbroek, Nederlandsche Leeuw, 38(1920)35-36


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.085
  • Waarvan afbeeldingen: 14.511

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site