Den Bommel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Den Bommel/Arms (crest) of Den Bommel
DEN BOMMEL

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zuid Holland
Zuidhol2.jpgIncorporated into:

Loading map...


Official blazon
Dutch Van lazuur beladen met een kerk van goud.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 juli 1816.

Bij de aanvraag in 1816 gaf de burgemeester de volgende verklaring:
"De grond van deze veronderstelling ligt hierin, dat namelijk volgens overlevering, na de bouwing van de kerk alhier, in 1722, van die tijd af de schippers in hunne vlaggen en vanen de afbeelding van het nieuw gestichte kerkje hebben geplaatst, 't geen door hun opvolgeren is overgenomen en zoo allengs tot een wapen in gebruik geraakt."

Dat verhaal klopt in ieder geval niet, aangezien het ook al als heerlijkheidswapen genoemd wordt in 1696, zie onder. Wanneer het dus precies is ontstaan is niet duidelijk.

De kleuren zijn de Rijkskleuren, aangezien de burgemeester in 1816 geen kleuren had aangegeven. De historische kleuren, althans in 1696, waren in goud een rood kerkje met een blauw dak.

Afbeeldingen

Literatuur: Sierksma, 1962; Beelaerts van Blokland, 17??


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.536
  • Waarvan afbeeldingen: 13.274

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site