Gendt

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


GENDT

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 2001 Lingewaard
Toevoegingen : -

I : 20 juli 1816
"Van lazuur beladen met een burgt en zijne 2 torens, alles van goud."

Wapen van Gendt

Oorsprong/verklaring

De eerste afbeelding van een zegel van de stad Gendt dateert uit 1343. Het zegel vertoont een gekanteeld kasteel met twee gedekte torens en geopende deuren. Het randschrift luidt Siggillum opidi et civium de Gent. De vaantjes komen pas op een zegel uit 1976. Tevens zijn de openstaande deuren torens geworden, waarop eveneens vaantjes.

De burcht is waarschijnlijk afkomstig van het hof Gendt, later het kasteel Gendt, dat inmiddels al lang verdwenen is. Het kan echter ook slaan op de stad zelf, aangezien Gendt een gracht heeft gehad en dus enige stedelijke allure heeft gekend. Het is niet duidelijk of de vormgeving van het kasteel willekeurig is of afgeleid van het kasteel zelf. In de omschrijving bij de aanvraag wordt geen melding gemaakt van de gesloten poort, noch van de vaantjes en de twee torens ter weerszijden van de poort. Dit is dan ook niet in de beschrijving opgenomen. De kleuren waren niet vermeld bij de aanvraag en dus zijn de rijkskleuren gekozen. In de Franse tijd voerde de gemeente, conform de richtlijnen, een zegel met de Franse adelaar.

Van Gendt wordt ook een wapen met een gans vermeld door Van der Aa in zijn Aardrijkskundig woordenboek. Dit is echter waarschijnlijk een verwarring met Gendringen, dat wel een gans voert. Gendt heeft in 1223 van Otto II van Gelre stadsrechten gekregen en werd de stad lid van de Hanze. Van 793, de eerste vermelding, tot 1228 is het dorp in bezit van de abdij Lorsch, even boven Mannheim.


Wapen van Gendt/Coat of arms (crest) of Gendt

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Gendt/Coat of arms (crest) of Gendt

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Gendt/Coat of arms (crest) of Gendt

Het wapendiploma van Gendt
Wapen van Gendt/Coat of arms (crest) of Gendt

Briefhoofd, +/- 1995


Literatuur: Gemeentegids Gendt, 1993; anonymous, Een geopende burcht: het wapen en de vlag van Gendt


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site