Maasniel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


MAASNIEL

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1959 Roermond
Toevoegingen : -

I : 13 december 1909
"De beeltenis van den H.Laurentius, staande naar voren, zijnde het beeld van een baardeloze jongen man van wien het voorhoofd is omgeven door een krans van haar, het hoofd door een stralenkrans van goud, hebbende gelaat en handen van natuurlijke kleur, zijnde gekleed met eene dalmatiek van keel, houdende in de linkerhand tegen de borst een naar binnen opengeslagen boek van goud en in de rechterhand een staand rooster van vijf verticale stangen van sabel, en hebbende voor de beenen een wapen : gevierendeeld : I en IV in zilver eene lelie van keel, II en III in zilver 3 dwarsbalken van azuur. "

Wapen van Maasniel/Coat of arms (crest) of Maasniel

Oorsprong/verklaring

Het oudste zegel van de schepenbank van Maasniel is gebruikt van 1514-1570. In 1513 werd nog gezegeld met het persoonlijke zegel van de richter. Het zegel vertoont St. Laurentius, de kerkpatroon, met in zijn linkerhand een rooster in de rechter een boek. Voor hem bevind zich een schildje met het wapen van de Heren van Dalenbroek, uit het geslacht Van Vlodrop, die de heerlijkheid destijds in bezit hadden.
Van 1572-1792 werd een nieuw zegel gebruikt, met daarop dezelfde afbeelding, alleen houdt nu de heilige het rooster in zijn rechterhand en het boek in de linker. Het gemeentewapen is gebaseerd op dit zegel.

Maasniel1.jpg

Het zegel van Maasniel van 1514.
Maasniel2.jpg

Het zegel van Maasniel van 1572.
Maasnielz1.jpg

18e of 19e eeuwse afdruk van het zegel
Wapen van Maasniel/Coat of arms (crest) of Maasniel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur: Frankewitz en Venner, z.j.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,236
  • Waarvan afbeeldingen: 12,982

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site