Menaldum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


MENALDUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Waadhoeke (tot 2018 Menaldumadeel)

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Menaldum/Coat of arms (crest) of Menaldum

Beschrijving

Gekanteeld doorsneden van blauw en goud; het blauw beladen met een liggende en omziende zilveren eenhoorn; het gouden beladen met twee naast elkaar geplaatste groene klavers, van onderen vergezeld van een zespuntige rode ster.

Oorsprong/verklaring

De liggende eenhoorn is afgeleid van het oude wapen van Menaldumadeel. De kleuren van het oude gemeentewapen bleven gehandhaafd.

Het schild is verder gekanteeld doorsneden blauw-goud. Die kantelen verwijzen naar de diverse stinsen en states in het rond het dorp Menaldum, zoals Donia, Galama, Gralda, Hemmema, Jukema, Mertena en Orxma. Het goud is ontleend aan de kleuren van schelp en eikel uit het gemeentewapen zoals dat vanaf 1938 gold. Tevens verwijst de gele kleur naar de (Friese) gele baksteensoort in zien waarmee vele stinsen en staten werd opgetrokken.

De twee groene klavers verwijzen naar het agrarische karakter van Menaldum. De rode zespuntige ster in de schildvoet is de zogeheten 'leidster', een symbool dat in Friesland aangeeft dat een dorp bestuurscentrum was/is (hier dus van Menaldumadeel).


Literatuur: Heijningen, 2020


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,253
  • Waarvan afbeeldingen: 12,994

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site