Minnertsga

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


MINNERTSGA

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Het Bildt

Het volgende dorpswapen is bekend :
" Gedeeld: I. in blauw een gouden gebonden korenschoof; II. in blauw een paalsgewijs geplaatste zilveren zeehoorn met de punt naar beneden, waaruit drie gouden aren komen; een gouden schildhoofd, beladen met een uitkomende zwarte dubbele adelaar, rood gebekt en getongd; in het blauw een ingedreven gouden punt, beladen met een groene klaver."

Wapen van Minnertsga/Coat of arms (crest) of Minnertsga

Oorsprong/verklaring

Als basis voor het wapenontwerp voor Minnertsga diende het wapen van de familie Hermana. In het gouden schildhoofd vinden we de dubbelkoppige adelaar uit dit familiewapen terug. In dit specifieke geval is de adelaar van een rode bek en tong voorzien, iets dat bij de "normale" uitvoering eigenlijk niet hoort. Dit is ten eerste gedaan uit esthetisch oogpunt (het rood doet het goed bij de overige wapenkleuren) en ten tweede om de rode kleur van de, hier niet zichtbare, leeuwen uit het familiewapen een rol mee te laten spelen.

De opzet van het wapen is eigenlijk tweeledig; het laat zowel de vroegere als huidige situatie van het dorp zien. Dit wordt uitgebeeld door de twee blauwe schildvormen. Het rechterdeel symboliseert de tijd dat het dorp nog tot de voormalige gemeente Barradeel behoorde. Hiervoor is de schoof en de wapenkleur van het voormalige gemeentewapen gebruikt. In het linkerdeel is de huidige situatie weergegeven; het dorp maakt nu deel uit van de gemeente Het Bildt, gesymboliseerd door een van de schelpen en de schildkleur van dit gemeentewapen.

In de gouden schildpunt is een groene klaver opgenomen als een van de symbolen van de landbouw. Ook de korenschoof heeft deze functie.


Literatuur: Afbeelding en achtergrond verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,236
  • Waarvan afbeeldingen: 12,982

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site