Sint Odiliënberg

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


SINT ODILIËNBERG

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1991 Posterholt (1994 Ambt Montfort (2007 Roerdalen))
Toevoegingen : -

I : 2 mei 1939
"Doorsneden : I in goud een leeuw van keel, II in blauw 3 zilveren vijfbladen met gouden harten, geplaatst 2 en 1. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels"

Wapen van Sint Odiliënberg

Oorsprong/verklaring

Sint Odilienberg behoorde tot 1277 tot het Sticht Utrecht en daarna tot Gelderland. Vanaf 1813 behoort het tot Limburg. In de Gelderse tijd bezat het dorp een schepenbank in the land van Montfort. Van de schepenbank is een 16e eeuws zegel bekend, waarop St.Servaas (of St.Pieter) houdende in de linkerhand een sleutel en in de rechter een boek, voor zijn knie het wapen van Gelderland. In eerste instantie had de gemeente in 1938 een ander wapen aangevraagd, namelijk :
"Gedeeld : rechts van blauw, beladen met een naar links gewende, gekroonde en roodgetongde klimmende leeuw van goud met een dubbele staart; links van goud beladen met een naar rechts gewende roodgetongde en geklauwde klimmende leeuw; over alles heen een rood hartschild met een kruis van zilver. Achter het schild staande en met de arm daarop rustende, de figuur van de H. Petrus, houdende in de linkerhand, welke opgeheven is, een sleutel."

Het wapen gaat dus terug op het oude zegel met het wapen van Gelderland en de H. Petrus als schildhouder. Het hartschild is het wapen van het Sticht Utrecht.

De Hoge Raad van Adel ging niet akkoord met het voorstel, omdat het het locale karakter zou missen. Hoewel afgeleid van het oude zegel, zou de combinatie Gelderland/Utrecht ook kunnen slaan op een tiental andere gemeenten in het gebied.

Het wapen met de vijfbladeren en de leeuw gaat niet terug op Gelderland, maar is het wapen van de familie Van Vrymersum. Deze familie, vernoemd naar het bij Duisburg gelegen Friemersheim, bezat in St.Odiliënberg vanaf de 14e tot in de 17e eeuw o.a. een hoeve.

Na het verdwijnen van de familie kreeg het kasteeltje dat op het terrein was gebouwd de naam kasteel Vrymersum. Het geslacht bekleede vele hoge functies in Gelre en de Nederlanden, maar was echter nooit het belangrijkste geslacht in de gemeente en bezat niet de heerlijke rechten. Ook bevatte het wapen van de familie geen leeuw, maar een hond. Historisch is het wapen van Sint Odiliënberg dus niet geheel juist.

Wapen van Sint Odiliënberg/Coat of arms (crest) of Sint Odiliënberg

Briefhoofd, +/- 1990
Wapen van Sint Odiliënberg/Coat of arms (crest) of Sint Odiliënberg

Poststempel


Literatuur: Hanssen, 1992; vdBergh, 1878; Eversen en Meulleners, 1900; Pol en Seeters, 1970.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,253
  • Waarvan afbeeldingen: 12,994

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site