Uithoorn

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Uithoorn/Arms (crest) of Uithoorn
Het wapen van 1816
Wapen van Uithoorn/Arms (crest) of Uithoorn
Het wapen van 2020
UITHOORN

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord Holland
Noordholland.jpgAdditions:

  • 1820 Thamen
  • 1989 Mijdrecht (ged)
    Loading map...
Official blazon
Dutch
  • (1816) Van lazuur met een hoorn van goud, geband van keel, uit de mond van welke is uitkomende een kinderborstbeeld in zijne natuurlijke kleur.
  • (2020) In azuur een hoorn van goud, beslagen van zilver en geband van keel, en uit de mond uitkomend een kinderborstbeeld van natuurlijke kleur; in een golvende schildvoet van zilver een roos van keel, geknopt van goud en gepunt van sinopel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 11 september 1816 en gewijzigd op 19 maart 2020.

Het gaat hier dudidelijk om een sprekend wapen, alhoewel hoorn hier hoek betekent. Wanneer het wapen is ontstaan is niet bekend. Het werd door de burgemeester in 1815 aangevraagd met de mededeling dat het al lage tijd werd gebruikt.

In 1978 besloot de burgemeester tot het wijzigen van het wapen. Hiertoe werden een tweetal ontwerpen gemaakt. De omschrijving van het eerste ontwerp was alsvolgt:
" Doorsneden door een dwarsbalk van keel, beladen met een horizontaal geplaatste rozentak van zilver : Gedeeld : a in azuur een hoorn van goud, beslagen en gesnoerd van keel, waaruit een kinderborstbeeld van natuurlijke kleur komt; b in keel een kogge van goud, varende op een zee, golvend gedwarsbalkt van zilver en azuur van zes stukken; II van krukkenvair van zilver en sabel.Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

In dit ontwerp is het wapen van Uithoorn gecombineerd met het wapen van Thamen (schip), de in met name het dorp De Kwakel belangrijke rozenteelt (rozentak) en de vroegere turfwinning (krukkenvair). Het schip symboliseerde tevens de belangrijke scheepvaart in de Middeleeuwen op de Amstel.

Het tweede ontwerp bevatte boven dezelfde symbolen, alleen was het schip van sabel, met zeilen van keel, op een veld van zilver. De golven ontbraken. Onder was het krukkenvair vervangen door twee gekruiste doornige rozentakken van zilver op een veld van keel. De dwarsbalk ontbrak eveneens.

De Hoge Raad van Adel ging niet akkoord met de beide ontwerpen, de gemeenteraad besloot niet verder aan te dringen en besloot daarop van de wapenwijziging af te zien.

Pas in 2020, bij het 200 jarig bestaan van de gemeente, werd het wapen alsnog gewijzigd met een element voor de andere dorpen in de gemeente, zie boven.

De nieuwe elementen zijn een roos (voor de sierteelt) en een golvende schidvoet (voor de Amstel). Ook werd de gebruikelijke gemeentekroon toegevoegd aan het wapen. In het voorstel werd de roos eerst geplaatst op de hoorn, maar de Hoge Raad van Adel stelde voor de roos in de schildvoet te plaatsen, waarmee de gemeente instemde.

Afbeeldingen

Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel; Informatie gemeente Uithoorn


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.085
  • Waarvan afbeeldingen: 14.511

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site