Alkmaar

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Alkmaar/Arms (crest) of Alkmaar
Het wapen van 1816
Wapen van Alkmaar/Arms (crest) of Alkmaar
Het wapen van 1956
ALKMAAR

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord Holland
Noordholland.jpgAdditions:

Loading map...
Official blazon
Dutch
  • (1816) Van keel beladen met een burg van zilver; boven het schild een krans van sijnople en tot schildhouders 2 leeuwen van keel.
  • (1956) In keel een ronde, gekanteelde en geopende burcht van zilver; voorzien van een valdeur van hetzelfde en verlicht van sabel. Het schild gedekt door een lauwerkrans van sinopel en gehouden door 2 leeuwen van keel. Wapenspreuk : Alcmaria Victrix in latijnse letters van keel op een wit lint.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 26 juni 1816 en met de wapenspreuk op 28 december 1956.

Het wapen dateert al uit de middeleeuwen, waarschijnlijk is het verleend in 1254, toen Alkmaar stadsrechten verkreeg van Willem II. De spreuk, die sinds het ontzet tijdens de tachtigjarige oorlog wordt gevoerd, is pas later officieel toegevoegd.

Het oudste zegel van Alkmaar, uit 1299, vertoont een getinneerde muur met een getinneerde middentoren en 2 gedekte zijtorens; in de muur een poort. Het randschrift luidt Sigillum liberi oppidi de Alcmare. Op een zegel ter zaken met afdrukken uit 1414 en 1558 eveneens een getinneerde kasteel met een grote middentoren, rechts een zijgebouw, links een gedekte toren, boven de ingang 2 hangtorentjes. Een ander zegel met afdrukken uit 1532 en 1583 staat een getinneerd kasteel met als contrazehel een getinneerde poort. Tenslotte nog een 16e of 17e eeuws zegel met een kasteel bestaande uit een getinneerde muur en 2 zijtorentjes naast de poort, waarachter een getinneerde midden- en 2 gedekte zijtorens. Randschrift Sigillum salarium civitatis Alcmarienseis.

Een leuke variant van het wapen komt voor op een huis te Alkmaar, gebouwd in 1709. De bouwer, Jacob Leeuwenburg, beeldde de leeuwen af, met hun achterste tegen het schild aan. Dit symboliseerde zijn conflict met het stadsbestuur over de bouwvoorwaarden !

Afbeeldingen


Literatuur: Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; Komen, 1978


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.085
  • Waarvan afbeeldingen: 14.511

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site