Boskoop

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Boskoop/Arms (crest) of Boskoop
BOSKOOP

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zuid Holland
Zuidhol2.jpgAdditions:

Incorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van lazuur beladen met een burgt van goud. (NB : niet beschreven is een vijfbladige kroon van goud)
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 juli 1816.

De burcht is afkomstig van het wapen van Rijnsburg. De abdij van Rijnsburg was eigenaar van de ambachtsheerlijkheid Boskoop. Boskoop voerde de burcht vroeger sabel op zilver. Een 18e eeuws zegel van Boskoop laat het wapen met de kroon al zien. Waarschijnlijk heeft de gemeente dit zegel aan de Hoge Raad van Adel ter bevestiging voorgelegd in 1813. Omdat er geen kleuren waren aangegeven is het wapen verleend in de Rijkskleuren, goud en blauw.

In het manuscript Beelarts van Blokland wordt een ander wapen genoemd voor Boskoop, namelijk een schild met twee gekruiste sleutels van keel op een gouden veld (vergelijk Waddinxveen).

Afbeeldingen

Literatuur: Sierksma, 1962; vdBergh,1878; Beelaerts van Blokland, 17??; De Schakel 20-2-1946.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site