Eersel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


EERSEL

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1923 Duizel en Steensel, 1997 Vessem, Wintelre en Knegsel

I : 16 juli 1817
" Van lazuur beladen met 3 torens verzeld ter wederzijde door een lelij, alles van goud, en pointe een schild van goud, waarop eene leeuw, zwemmende op eene zee, alles van lazuur."

NB : de lelies hebben een afgesneden voet.

Wapen van Eersel

II : 22 augustus 1988
" In keel een burcht van zilver, verlicht van het veld, gevoegd van sabel, bestaande uit een gekanteelde en van een puntgevel voorziene poort, waarin een opgetrokken valhek van sabel voor gesloten deuren, geplaatst voor een hogere en bredere gekanteelde hoofdtoren en door muren verbonden met 2 kleinere gekanteelde torens, de burcht vergezeld van een met de bovenhoek over de deuren gaand schuingeplaatst schild van sabel, beladen met 3 drielingbalken van goud en in een schildhoofd van zilver een uitkomende leeuw van keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Eersel" width="219" height="298

Oorsprong/verklaring

Eersel was een belangrijk dorp, misschien zelfs de hoofdplaats van het graafschap van de Kempen, dat in 1203 in handen van de hertogen van Brabant kwam. Het vrijheidsrecht van Eersel dateert uit circa 1230. In 1254 is er al sprake van een schout en schepenen en in de 14e eeuw ook van een zegel.

Eersel.jpg

Een afdruk van het zegel van Eersel. (Uit : Melssen, 1992, blz 12)

De twee oudste zegels vertonen een burcht, met daaronder een schuingeplaatst schildje met daarop drie drielingbalken en een uitkomende leeuw. Een van de zegels vertoont twee lelies naast de burcht, dit zegel werd gebruikt voor het gehele gebied van de schepenbank, het zegel zonder lelies alleen voor Eersel zelf. Het zegel met de lelies bleef in gebruik tot 1694, het zegel zonder de lelies tot 1383.

In 1704 werd een nieuw zegel gesneden, eveneens met een burcht vergezeld van lelies, maar nu met een schildje met 9 golvende lijnen. De leeuw was verdwenen. Een tweede zegel was in gebruik in de 18e eeuw, met dezelfde voorstelling. Deze zegels werden in 1815 naar de Hoge Raad van Adel gezonden ter bevestiging. Aangezien geen kleuren waren aangegeven, werd het wapen in rijkskleuren verleend.

In 1987 werd het wapen in historische kleuren hersteld, maar werden de lelies verwijderd, omdat het zegel zonder lelies alleen voor Eersel werd gebruikt.

Wapen van Eersel/Coat of arms (crest) of Eersel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Eersel/Coat of arms (crest) of Eersel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Eersel/Coat of arms (crest) of Eersel

Huisstijl 1986
Wapen van Eersel/Coat of arms (crest) of Eersel

Poststempel 1986
Wapen van Eersel/Coat of arms (crest) of Eersel

Huisstijl 1990


Literatuur: vdBergh, 1878; Melssen, 1992; Schampers, 1996


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17,085
  • Waarvan afbeeldingen: 14,511

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site