Hendrik Ido Ambacht

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Hendrik Ido Ambacht/Arms (crest) of Hendrik Ido Ambacht
HENDRIK IDO AMBACHT

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zuid Holland
Zuidhol2.jpgAdditions:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van zilver beladen met 3 sautoirs. Het schild gedekt met eene kroon van goud, vercierd met 13 paarlen en vastgehouden door 2 klimmende leeuwen in hunne natuurlijke verwen.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 juli 1816.

Hendrik Ido Ambacht, of vroeger ook wel Hendrik Ido Schildmanskinderen Ambacht geheten, is in de 14e eeuw bedijkt. De bedijking van de Zwijndrechtse waard werd in 1331 in gang gezet door Hendrik van Brederode. Hij bepaalde dat iedereen die meer dan 1/16 aandeel van de kosten van de nieuwe waard voor zijn rekening zou nemen, deze de titel Ambachtsheer van een gedeelte van de waard zou krijgen. Hierop besloot een achttal personen de bedijking te financieren. Zij kregen daarop allen 1/8 deel van de waard in leen. Deze 8 personen waren: Heer Schobbeland van Zevenbergen, die het gebied rond het huidige Zwijndrecht verkreeg; N van de Lindt, naar wie de Groote Lindt en Kleine Lindt zijn genoemd; Heer Oudeland, naar wie Heeroudelands Ambacht is genoemd; Jan van Roozendaal, die Heerjansdam verkreeg; Daniel en Arnold van Kijfhoek; Claes van Meerdervoort; Adriaan van Sandelingen, die Sandelingen Ambacht verkreeg en tenslotte Zeger van Kijfhoek, wiens zoon Hendrik Ido ambachtsheer werd. Hij combineerde zijn heerlijkheid met het daarnaast gelegen gebied, in handen van de kinderen van een zeker Schildman.

Het is niet bekend waar het wapen vandaan komt. Het is misschien afgeleid van het wapen van Strijen, maar dat is niet duidelijk. Zeger van Kijfhoek en zijn familie voerden het wapen van Kijfhoek. In 1628 noemt Van der Eyk geen wapen. In ieder geval is het bekend sinds de laat 17e eeuw bekend. Het komt namelijk als zodanig voor op een zegel met afdruk uit 1666. Ook wordt het in de 18e eeuw als heerlijkheidswapen vermeld.

Bij de aanvraag van het wapen in 1815 gaf de gemeente aan dat ze niet wisten waar het vandaan kwam, alleen dat het al sinds onheugelijke tijdan was gebruikt en dat het ook voorkwam met een jaartal 1331. Maar verder wist de gemeente geen achtergrond.

Afbeeldingen


Literatuur: Regt, 1848; vdBergh, 1878; Beelaerts van Blokland 17??; Gemeentegids 1995-1996


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.085
  • Waarvan afbeeldingen: 14.511

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site