Meerdervoort

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
De gemeente voerde geen eigen wapen.
MEERDERVOORT

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zuid Holland
Zuidhol2.jpgIncorporated into:

Loading map...


Oorsprong/verklaring

In het manuscript Beelaerts van Blokland (18e eeuw) wordt een wapen genoemd, namelijk doorsneden: I in keel een gaande leeuw van zilver en II in keel drie palen van zilver. Dit is het wapen van de familie (Van) Meerdervoort, oostrponkelijke bezitters van het kasteel en heerlijkheid (tot 1551), maar uitgestorven aan het begin van de 17e eeuw. Het wapen was inmiddels wel overgegaan op de heerlijkheid, want Michiel Pompe, die in 1608 de heerlijkheid koopt, voerde het als een kwartier in zijn wapen.

421.hag.jpg

Als wapen voor Meerdervoort geeft Regt (1848) een veld van keel, waarop drie schuinbalken van zilver, waaroverheen een leeuw van zilver, geklauwd van goud. Dit lijkt een foutieve voorstelling te zijn van het heerlijkheidswapen.

In de eind 18e eeuwse Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver wordt geen wapen genoemd. De gemeente heeft nooit een wapen aangevraagd.

De bedijking van de Zwijndrechtse waard werd in 1331 in gang gezet door Hendrik van Brederode. Hij bepaalde dat iedereen die meer dan 1/16 aandeel van de kosten van de nieuwe waard voor zijn rekening zou nemen, deze de titel Ambachtsheer van een gedeelte van de waard zou krijgen. Hierop besloot een achttal personen de bedijking te financieren. Zij kregen daarop allen 1/8 deel van de waard in leen. Deze 8 personen waren: Heer Schobbeland van Zevenbergen, die het gebied rond het huidige Zwijndrecht verkreeg; N van de Lindt, naar wie de Groote Lindt en Kleine Lindt zijn genoemd; Heer Oudeland, naar wie Heeroudelands Ambacht is genoemd; Jan van Roozendaal, die Heerjansdam verkreeg; Daniel en Arnold van Kijfhoek; Claes van Meerdervoort; Adriaan van Sandelingen, die Sandelingen Ambacht verkreeg en tenslotte Zeger van Kijfhoek, wiens zoon Hendrik Ido ambachtsheer werd.

Literatuur: Regt, 1848; Beelaerts van Blokland, 17??


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.253
  • Waarvan afbeeldingen: 12.994

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site