Meierijstad

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

MEIERIJSTAD

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : -
Toevoegingen : 2017 Schijndel, Sint Oedenrode, Veghel (1994 Erp)

I : 20 december 2017
"Doorsneden; I gedeeld; 1 in sabel een schuinkruis, geblokt van keel en zilver; 2 in goud drie wassenaars van sabel; II in zilver een burcht met aan weerszijden hangtorentjes, alles van keel. Het schild gedekt met een kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Meierijstad/Coat of arms (crest) of Meierijstad

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van het wapen van Veghel (Erp) in het eerste kwartier, de wassenaars uit het wapen van Schijndel en de burcht uit het wapen van Sint Oedenrode.

Het wapen is ontstaan na een vrij lange discussie.

In eerste instantie werd een gevierendeeld wapen voorgesteld, met in I het kruis van Veghel, in II drie molenijzers als symbool voor het Peelland, in III de wassenaars en in IV de burcht, zie onder.

Wapen van Meierijstad/Coat of arms (crest) of Meierijstad

Het Peelland was het deel van de oude Meierij van Den Bosch, waartoe het gebied van de gemeente historisch behoorde. De molenijzers verwezen ook naar het centrum van de gemeente, de Koeveingse molen.

De kleuren waren identiek aan die in de oude wapens. De drie wassenaaars van Schijndel werden ook gezien als een gezamenlijk symbool van kracht van de drie gemeenten.

Een tweede voorstel had dezelfde symboliek, maar nu in rustiger kleuren, gekozen werd voor het historische blauw en goud:

Wapen van Meierijstad/Coat of arms (crest) of Meierijstad

Beide voorstellen werden aan de Hoge Raad van Adel voorgelegd. De kleurstelling van het tweede ontwerp werd direct afgewezen, aangezien dat het wapen niet herkenbaarder zou maken en ook geen recht deed aan de historische kleuren.

De Raad kon zich wel verenigen met de symboliek.

In lijn met het ministeriële beleid om wapens niet te druk te maken, werd voorgesteld om de molenijzers voor het Peelland te laten vallen. De Raad kwam daarop met het voorstel, zoals ook later is verleend. Hierbij werden de kleuren van de onderste schildhelft aangepast aan de historische kleuren van het wapen van Sint Oedenrode.

De stuurgroep van de nieuwe gemeente ging hier echter niet mee accoord. De groep wilde de kleuren van Sint Oedenrode handhaven, én een vijfbladerige kroon in plaats van de gebruikelijke gemeentekroon. Het blauw van het wapen zou ook slaan op de Dommel en het geheel zou heel herkenbaar zijn voor de inwoners. Het weglaten van de molenijzers werd niet gezien als een probleem. Het voorstel voor een vijfbladerige kroon was gebaseerd op het feit dat Sint Oedenrode in 1232 dezelfde rechten kreeg als Den Bosch, Helmond en Eindhoven, die allen wel een vijfbladerige kroon verleend kregen in het begin van de 19e eeuw. Ook was Sint Oedenrode de hoofdplaats van het Peelland en nu het centrum van de nieuwe gemeente.

Tenslotte had de stuurgroep bezwaar tegen de vormgeving van het kruis van Veghel en de torentjes van Sint Oedenrode. Deze waren meer van artistieke aard, niet van heraldische aard en kunnen dus door de gemenete anders weergegeven worden.

De Hoge Raad van Adel gaf in een antwoord aan dat het wapen van Sint Oedenrode aan het begin van de 19e eeuw in de Rijkskleuren werd verleend, omdat de burgemeester geen kleuren had aangegeven. De kleuren zijn dus niet historisch en de link naar de Dommel is pas later ontstaan. Aangezien de historische kleuren waarschijnlijk zilver en rood zijn geweest, werd de kleurstelling gehandhaafd.

Een andere kroon kon niet worden verleend, omdat sinds 1977 standaard de gemeentekroon wordt verleend, tenzij een van de oudere gemeenten al een andere kroon voerde. Aangezien dat dus niet het geval was, kon er geen vijfbladerige kroon verleend worden.

De gemeente is uiteindelijk accoord gegaan en het wapen werd in december 2017 verleend.


Literatuur: Dossier verkregen via de gemeente Schijndel.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.253
  • Waarvan afbeeldingen: 12.994

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site