Woudrichem

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Woudrichem/Arms (crest) of Woudrichem
Het wapen van 1974
Wapen van Woudrichem/Arms (crest) of Woudrichem
Het wapen van 1817
WOUDRICHEM

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord-Brabant
Noordbrabant.jpgAdditions:

Incorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch
  • (1817) Van goud beladen met 2 afgewende zalmen van keel, geplaatst en pal. Het schild hangende aan een lint van wit aan een dorre boom.
  • (1974) In goud 2 afgewende zalmen van keel; een schildhoofd van sabel met 5 breedarmige kruisjes van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 16 juli 1817 en gewijzigd op 23 maart 1974.

De stad Woudrichem werd als zodanig genoemd in 1389, maar had al in 1241 een schout en in 1290 schout, schepenen en raad en kan dus al als een stad beschouwd worden.

Het oudste zegel, uit 1306, is half verloren gegaan. Uitgaande van een symmetrisch geheel, laat het een boom met 2 vogels zien, ter weerszijden vergezeld door een zalm. Op een volgend zegel was er sprake van 1 zalm, geplaatst onder de boom.

In de 14e tot de 16e eeuw vertoonde de stadszegels een boom met 2 schilden, beide Altena (2 zalmen) en Horne (3 posthoorns), echter in de 14e eeuw respectievelijk rechts en links van de boom en in de 16e eeuw omgekeerd. De heren van Altena waren heren van de stad. De heerlijkheid Altena viel sinds 1242 onder Horne en Kleef.

Toen de stad in 1590 overging naar Holland, verdween het schildje van Horne. De kleuren van de zalmen zijn waarschijnlijk willekeurig, maar kunnen ook van Kleef of Holland afgeleid zijn.

De boom is misschien afkomstig van de wapens van 's Hertogenbosch of Haarlem. Woudrichem ontleende zijn poortersrecht namelijk aan beide steden.

In het nieuwe wapen is het schild met de zalmen vermeerderd met de kruisjes uit het oude wapen van Giessen en symboliseren ze tevens de 5 andere voormalige gemeentes.

Een geheel ander wapen verschijnt voor de stad (toen ook Workum/Worcum genoemd) in de 17e eeuw, namelijk een schild met twee dwarsbalken. Het wapen wordt als zodanig weergegeven door Blaeu, officieel uitgegeven in zwart-wit. In de (hand)gekleurde versies komen zowel blauw en rood voor als schildkleur (zie onder). In een 17e eeuws wapenboek wordt daarentegen weer een zilveren schild met blauwe balken vermeld. De kleuren zijn dus onduidelijk, evenals de oorsprong en hoe lang het wapen in gebruik is geweest. In latere bronnen komt het wapen niet meer voor.

Afbeeldingen

Literatuur: Van den Bergh, 1878; Van Ham, 1984


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.801
  • Waarvan afbeeldingen: 14.228

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site